Taal
Valuta
Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche De Geschillencommissie Webshop

Disclaimer

De tekst op onze internetsite is zorgvuldig samengesteld door Megawatchoutlet.com. Onze leveranciers en diverse naslagwerken zijn onze referentiekader geweest.

Intellectuele eigendomsrechten

Megawatchoutlet.com, of rechthebbende, hebben alle rechten (domeinnamen, auteursrechten, merkenrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten), met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie (logo's, teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te downloaden, kopiëren of openbaar te maken, verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Megwatchoutlet.com of toestemming van de rechthebbende.

Het is wel toegestaan informatie op deze internetsite te downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze Disclaimer en internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Disclaimer zullen worden voorgelegd aan de rechter in Nederland.

Wijzigingen

Megawatchoutlet.com behoudt het recht om de informatie op deze internetsite, inclusief deze Disclaimer, ten alle tijden te wijzigen, zonder hiervan een aankondiging te doen. Periodiek mate gaan of de informatie op deze internetsite is gewijzigd verdient een aanbeveling.